Pakutavate teenuste valikusse kuuluvad juhtimisalased koolitused ja konsultatsioonid. Omades enam kui 20 aasta pikkust töö- ja juhtimiskogemust nii erasektorist kui avalikust sektorist, on tänaseks kogunenud arvestataval hulgal nippe ja kuldreegleid, mida hea meelega Teiega jagada soovin.

TEENUSED:

  • Tippjuhtidele mõeldud lühikoolitus, mille kestuseks on kuni 1,5h
  • Esmatasandi ja keskastmejuhtidele suunatud koolitus, mille kestuseks on kuni 3h
  • Juhtimisalane koolitus koos praktiliste harjutustega, mille kestus kokku on kuni 6h (sobilik integreerida näiteks organisatsioonides toimuvate juhtide järelkasvu koolituskavadesse)

Koolitustel kasutan päriselust ja enda nahal läbielatud näiteid õnnestumistest, aga ka ebaõnnestumisest. See tähendab, et minuga kohtudes Te ei kuule pikki ja igavaid ümberjutustusi erinevatest juhtimise teooriatest (tõsi, teatud metoodikatele ma koolituste käigus ikkagi viitan), vaid Te saate endale arvestataval hulgal häid juhiseid ja kuldreegleid, mida kohe oma igapäeva töös ilma pikema jututa rakendama saab hakata.

Missuguseid küsimusi ühisel kohtumisel arutame? Toon mõned näited: 

Miks on juhtide ja töötajate vahel väga tihti erimeelsused? Miks juhid ei oska väärtustada oma inimesi? Miks töötajad ei oska väärtustada oma juhte? Kas juht on ka inimene? Kas saame öelda nii, et on olemas head juhid ja on halvad juhid? Mis eristab head ja halba juhti teineteisest? Miks jäävad ettevõtete ja organisatsioonide eesmärgid täitmata? Mis juhtub siis, kui juhid hakkavad kümne küünega enda toolist kinni hoidma? Kuidas anda juhile tagasisidet, kui juhi käitumises esineb midagi, mis kohutavalt häirib? Kuidas lahendada olukorrad, kus on tekkinud väärtuskonfliktid? Kuidas päriselt õppida tundma inimesi, kellega igapäevaselt koostööd tuleb teha? Kuidas avastada kolleegide peidetud anded ja panna need organisatsiooni kasuks rohkem tööle? Kuidas aidata inimesi organisatsioonidesse sisse ja sealt ka välja nii, et kõik osapooled ennast hästi tunneksid? Nendele ja paljudele teistele küsimustele annan koolituste ja konsultatsioonide käigus häid nippe ja jagan kuldreegleid.

GARANTII:

Koolitustele annan kaasa ka garantii, mis väljendub selles, et kui minu poolt koolitustel jagatud kuldreeglid loodetud kasu Teie organisatsioonile kaasa ei too, siis tasun osa koolituse raha Teile tagasi. Täpsemad garantiitingimused lepime koolituse tellijaga sõlmitava lepingu raames eraldi kokku.  

TÄIENDAVAD TEENUSED:  

  • Nõustamisteenused organisatsioonide tootlikkuse tõstmiseks ja kuluefektiivsemate lahenduste rakendamiseks
  • Riigihangete ettevalmistamise ja läbiviimise juhendamine 
  • Tähtajalised projektijuhtimise teenused
  • Koolituspäevade, seminaride, ürituste moderaatori teenused